Finanční dary škole

Děkujeme níže uvedeným firmám za poskytnutí finančních darů na činnost školy:

Aldivex s.r.o. zastoupená Lukášem Jirsou -  finanční dar ve výši 5.000 Kč  -  leden 2019. 

ARS STEEL, s.r.o. zastoupená Jiřím Vaníkem - finanční dar ve výši 5.000 Kč na nákup didaktických pomůcek.

Aldivex s.r.o. zastoupená Lukášem Jirsou -  finanční dar ve výši 5.193 Kč na nákup tělovýchovných pomůcek.

 

Kontakty

Pracoviště Lábkova (ředitelství)

Lábkova 30, 318 00 Plzeň

mobil: 724 386 749
DrzalovaAl@ms63.plzen-edu.cz
Školní jídelna:
mobil ŠJ: 724 958 963
KolovratnikovaH@ms63.plzen-edu.cz

Pracoviště Karla Steinera

Karla Steinera 27, 318 00 Plzeň

mobil: 602 173 912
KolarovaPa@ms63.plzen-edu.cz