Distanční vzdělávání pro předškoláky s povinnou předškolní docházkou

Velmi širokou nabídku distančního vzdělávání naleznete zde: www.plzenskeskoly.cz , v sekci "distanční vzdělávání", heslo: "skolahrou".

Tato aplikace přináší náměty pro práci s předškolními dětmi. Bohužel nemůže nahradit tolik potřebný sociální kontakt s vrstevníky a dospělými v mateřské škole. Ambicí vzdělávacího portálu je nabídka zajímavých aktivit a námětů. Děti si je mohou s pomocí rodičů doma vytisknout, na úkolu pracovat a později se pochlubit, ukázat paní učitelkám, co již zvládly, co je zajímalo, ale také co jim třeba nešlo, kde potřebují radu nebo pomoc.

 

 

 

 

Kontakty

Pracoviště Lábkova (ředitelství)

Lábkova 30, 318 00 Plzeň

mobil: 724 893 875
KolarovaPa@ms63.plzen-edu.cz

mobil: 724 386 749
SafkovaLu@ms63.plzen-edu.cz

Školní jídelna:
mobil ŠJ: 724 958 963
KolovratnikovaH@ms63.plzen-edu.cz

Pracoviště Karla Steinera

Karla Steinera 27, 318 00 Plzeň

mobil: 602 173 912
FiserovaVe@ms63.plzen-edu.cz