Kontakty

Pracoviště Lábkova (ředitelství)

Lábkova 30, 318 00 Plzeň

Provozní mobil 724 340 038 (v provozu 16:00 - 16:30, pouze vzkazy pro odpolední směny)

Ředitelství
ředitelka:Bc. Pavla Kolářová
mobil:724 893 875
(přihlášky a odhlášky dětí, platby školného)
e-mail:

KolarovaPa@ms63.plzen-edu.cz

 

zást. ředitelky:Bc. Lucie Šafková
mobil:724 386 749
e-mail:SafkovaLu@ms63.plzen-edu.cz
 

Školní jídelna

vedoucí:Hana Kolovrátníková
mobil:724 958 963
(obědy, omluvenky, platby)

e-mail:

KolovratnikovaH@ms63.plzen-edu.cz

 


 

Pracoviště Karla Steinera

Karla Steinera 27, 318 00 Plzeň

Bc. Věra Fišerová
mobil:602 173 912 
e-mail:FiserovaVe@ms63.plzen-edu.cz

 

 

Kontakty

Pracoviště Lábkova (ředitelství)

Lábkova 30, 318 00 Plzeň

mobil: 724 893 875
KolarovaPa@ms63.plzen-edu.cz

mobil: 724 386 749
SafkovaLu@ms63.plzen-edu.cz

Školní jídelna:
mobil ŠJ: 724 958 963
KolovratnikovaH@ms63.plzen-edu.cz

Pracoviště Karla Steinera

Karla Steinera 27, 318 00 Plzeň

mobil: 602 173 912
FiserovaVe@ms63.plzen-edu.cz