Co se chystá na pracovišti Karla Steinera

Změna výše úplaty za předškolní vzdělávání


(Informace ke školnímu roku 2019/2020)
Výše úplaty za předškolní vzdělávání se bude snižovat v závislosti na době přerušení provozu naší mateřské školy. Aktuální částka bude vypočítána podle dní uzavření. Řádné vyúčtování a vrácení z poměru uhrazených plných částek bude provedeno po znovuzprovoznění MŠ.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

 

Kontakty

Pracoviště Lábkova (ředitelství)

Lábkova 30, 318 00 Plzeň

mobil: 724 386 749
DrzalovaAl@ms63.plzen-edu.cz
Školní jídelna:
mobil ŠJ: 724 958 963
KolovratnikovaH@ms63.plzen-edu.cz

Pracoviště Karla Steinera

Karla Steinera 27, 318 00 Plzeň

mobil: 602 173 912
JanousovaJa@ms63.plzen-edu.cz