Třídy pracoviště Karla Steinera

Oranžová třída

Třídní učitelky: Zuzana Kučerová, Kateřina Kašpírková

Do oranžové třídy dochází děti ve věku od čtyř do sedmi let. Třída je umístěna v přízemí pavilonu A.

Červená třída

Třídní učitelky: Edita Košařová, Bc. Lucie Šafková

Do červené třídy dochází děti ve věku od čtyř do sedmi let. Třída je umístěná v 1. patře pavilonu A.

Zelená třída

Třídní učitelky: Bc. Pavla Kolářová, Bc. Jana Dienstbierová

Asistent pedagoga: Jana Němcová

Do zelené třídy dochází děti ve věku od tří do čtyř let. Třída je umístěná v přízemí pavilonu B.

Modrá třída

Dočasně mimo provoz.

Třída je umístěná v 1. patře pavilonu B.

 


 


 

 

 

 

 

 

Kontakty

Pracoviště Lábkova (ředitelství)

Lábkova 30, 318 00 Plzeň

mobil: 724 386 749
DrzalovaAl@ms63.plzen-edu.cz
Školní jídelna:
mobil ŠJ: 724 958 963
KolovratnikovaH@ms63.plzen-edu.cz

Pracoviště Karla Steinera

Karla Steinera 27, 318 00 Plzeň

mobil: 602 173 912
KolarovaPa@ms63.plzen-edu.cz