Povinně zveřejňované informace

dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů.

 

1.Název63. mateřská škola Plzeň, Lábkova 30, příspěvková organizace
2.Důvod a způsob založení Základní účel zřízení – předškolní vzdělávání dětí

Hlavní činnost:

  • Předškolní vzdělávání dětí 
  • Zajištění školního stravování 
  • Zajištění závodního stravování                                                                                           viz zřiz. listina

Zřizovatel – statutární město Plzeň, funkci zřizovatele vykonává Městský obvod Plzeň3

Nadřízený orgán pro oblast výkonu státní správy                                                                        – Krajský úřad Plzeňského kraje, Odbor školství, mládeže a sportu

 

3.Organizační struktura

Organizační schéma 63. MŠ (pdf.) 

4.Kontaktní spojení

Kontakty pracoviště Lábkova
Kontakty pracoviště K. Steinera

5.Případné platby lze poukázat

Číslo účtu - 58637311/0100 - Školné (pdf.)

Číslo účtu - 10836311/0100 - Stravné (pdf.)

6.IČO70941521
7.Plátce daně z přidané hodnotyŠkola není plátcem daně z přidané hodnoty
8.Dokumenty
Seznamy hlavních dokumentů:
 
Rozpočet (pdf.)
9.Žádosti o informaceMísto a způsob podání (pdf.)
10.Příjem a podání podnětů

Místo a způsob, kde lze podat žádost nebo stížnost, obdržet rozhodnutí o právech a povinnostech osob (pdf.)

Žádost o poskytnutí informace (pdf.)

Formulář pro opravný prostředek proti rozhodnutí povinného subjektu (pdf.)

11.Předpisy

Nejdůležitější používané předpisy:

Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Zákon č.561/2004 Sb., školský zákon
Vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání
Vyhláška č. 107/2005 Sb. o školním stravování

Předpisy jsou přístupné k nahlédnutí v úředních hodinách v sídle organizace.
 
12.Úhrady za poskytování informací

Sazebník úhrad za poskytování informací

Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací
Dosud nebylo řešeno

13.Licenční smlouvyNejsou uzavřeny.
14.Výroční zpráva podle zákona o svobodném přístupu k informacím

Výroční zpráva 2019       

Výroční zpráva 2020                 

 

Kontakty

Pracoviště Lábkova (ředitelství)

Lábkova 30, 318 00 Plzeň

mobil: 724 386 749
DrzalovaAl@ms63.plzen-edu.cz
Školní jídelna:
mobil ŠJ: 724 958 963
KolovratnikovaH@ms63.plzen-edu.cz

Pracoviště Karla Steinera

Karla Steinera 27, 318 00 Plzeň

mobil: 602 173 912
KolarovaPa@ms63.plzen-edu.cz